ANBI INFORMATIE VOOR DE NEDERLANDSE BELASTINGDIENST

[Permalink]

25 april 2015

ANBI informatie voor de Nederlandse Belastingdienst

Naam van de instelling
: Stichting 4C Climate Change

ANBI nummer: 819246967

Postadres: Postbus79082, 1970 NC Amsterdam

Emailadres
: info@stopwarming.eu

Doelstelling
: Ons eerste doel is om met de publicatie op onze website [www.stopwarming.eu] van een internationaal appèl tegen de opwarming van de aarde burgers te mobiliseren en wereldleiders ertoe te bewegen snel en effectief actie te ondernemen. Ten tweede proberen we door een nieuwsrubriek en periodieke newsletters onze ondertekenaars en andere belangstellenden op de hoogte te stellen van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ten derde stellen wij ons beschikbaar om met andere Nederlandse milieuorganisaties samen te werken op twee gebieden: het vertalen naar het Engels van belangrijke documenten en deelname in betekenisvolle openbare manifestaties.

Beleidsplan 2015: 1) Samen met andere milieuorganisaties het publiek bewust maken van het belang van de bijeenkomst in november-december 2015 in Parijs van de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties (UNFCCC – COP21) waar een internationaal verdrag voor de beperking van klimaatverandering getekend dient te worden. 2) Voortzetting van de publicitaire (nieuws) functie van de website 3) Waar mogelijk, voortzetting van ons vrijwillig vertaalwerk voor verwandte milieuorganisaties.

Bestuurssamenstelling
: A.B.Mitzman, voorzitter, J.Th. Leerssen, secretaris, M.W. Wessel, penningmeester, R.W. Hollier, algemeen lid. G.L Price was algemeen lid vanaf 2008, maar is helaas in 2015 overleden.

Beloningsbeleid
: De organisatie van zowel de Stichting 4C als van Concerned Citizens against Climate Change bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Niemand ontvangt salaris of vergoeding.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014:
1) Het signaleren van 363 nieuwsartikelen en documenten op de website; het schrijven en uitsturen aan ondertekenaars van vier newsletters;
2) Onbezoldigd vertaalwerk voor o.a. Urgenda;
3) Deelname aan de Amsterdamse klimaatmanifestatie van 21 september;
4) Functie als “observer” in Climate Action Network.


FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET JAAR 2014


DEBET (lasten)

Bankkosten €118
Postbus €194
Websitebeheer (Beneva) €359
Vegetariërsbond €25
Reserve voor 2015 €1346
TOTAAL Lasten 2014 = €2042

CREDIT (baten)

Kas (saldo 2013) €842
Donaties €1200
TOTAAL Credit 2014 = €2042


BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Toelichting: Omdat Stichting 4C Climate Change behalve het saldo op de bankrekening van de Stichting geen bezittingen heeft, is dit saldo per einde jaar 2014 gelijk aan ons vermogen. Dit saldo was €1346. Dus was onze balans ook €1346.

TOTAAL BALANS 31 DECEMBER 2014 = €1346.

Voor aanvullende informatie voor 2017-2018, zie http://www.stopwarming.eu/?documents&id=198


>>> Back to list