DUTCH (AND EUROPEAN) FLOODING FOLLOWS PREDICTED WARMING PATTERN

[Permalink]

2 june 2016

[4C Note: an English translation prepared by us follows the following article from the Dutch news media NOS.]

'Welkom in het nieuwe klimaat'

NOS, June 2, 2016

Afgelopen nacht trok noodweer over Noord-Brabant en Limburg en hadden Duitsland en Frankrijk te kampen met extreem hoge waterstanden. Het was niet voor het eerst dit jaar dat we te maken hadden met extreem weer.

"Welkom in het nieuwe klimaat", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken."

Heftigere buien

Volgens Hiemstra wordt dit voorspeld in de klimaatscenario's die het KNMI een aantal jaren geleden heeft ontwikkeld. De laatste scenario's zijn in 2014 gemaakt. Daarin staat dat we in Nederland rekening moeten houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers.

Het gaat vaker en harder regenen in de winter en in de zomer neemt de intensiteit van extreme regenbuien toe. Ook hagel en onweer worden heviger, verwacht het KNMI.

Schade

Volgens Hiemstra is het dus iets "waarop we ons misschien wel moeten voorbereiden". En dat gebeurt ook wel, zeggen verzekeraars. Nu sommige gebieden meer met wateroverlast te maken hebben, nemen inwoners vaker voorzorgsmaatregelen. Zo brengen ze bijvoorbeeld kostbare zaken eerder in veiligheid.

Toch loopt de schade door de zware regenval de laatste jaren flink op. Gemiddeld kosten hoosbuien de verzekeraars zo'n 90 miljoen euro per jaar. Volgens sommige klimaatscenario's zal dat in de toekomst oplopen naar 200 miljoen euro per jaar.

===================================================================

Welcome to the New Climate

NOS June 2, 2016

Last night, storms moved across North Brabant and Limburg, and Germany and France had to contend with unusually high water levels. It was not the first time this year that we confronted extreme weather.

"Welcome to the new climate", says NOS weatherman Gerrit Hiemstra. "These are examples of weather we will probably experience more frequently in the future.

More violent storms

According to Hiemstra, this was predicted in the climate scenarios that the Dutch Meteorological Agency KNMI predicted a number of years ago. The last scenarios were sketched in 2014, according to which the Netherlands must expect higher temperatures, a faster rising sea level wetter winters, more cloudbursts and a chance of dryer summers.

Winter rains will be stronger and the summer will see more extreme storms. The KNMI also expects hail- and thunderstorms to be more violent.

Damage

Hiemstra says this is something "we should perhaps prepare for." Insurers says it's happening too. Now that some areas have to contend with more water damage, residents more frequently are taking precautionary measures, for example by finding secure places for valuables.

Nonetheless, the damage from heavy rainfall has increased considerably in recent years. On average, heavy downpours cost insurers about 90 million euros per year. Some climate scenarios see that increasing to 200 million per year.>>> Back to list